AKTIVITI
TAKLIMAT WAKAF POTONGAN GAJI SUKARELA DI JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
29-10-2021
29 Oktober 2021 - Telah berlangsung taklimat berkenaan potongan gaji secara sukarela yang disampaika...
MESYUARAT PENYELARASAN PELANCARAN DANA WAKAF ARMALAH BERSAMA YAYASAN MUSLIMIN MALAYSIA
28-10-2021
28 Oktober 2021 - Telah berlangsung sesi mesyuarat penyelarasan Pelancaran Dana Wakaf Armalah bersam...
CHIT CHAT WAKAF 2021 : “IMPAK PEWAKAFAN ANDA”
27-10-2021
27 Oktober 2021 – Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) dan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) telah men...
SESI TAKLIMAT PROJEK ADAPTASI BEHAVIOR INSIGHT UNTUK MENGGALAKKAN AMALAN BERWAKAF BERSAMA MALAYSIA PRODUCTIVITY CORPORATION
27-10-2021
27 Oktober 2021 - Telah berlangsung sesi taklimat Projek Adaptasi Behavior Insight untuk Menggalakka...
MESYUARAT PENYELARASAN MAJLIS PELANCARAN DANA WAKAF PRA-BENCANA BERSAMA KENANGA ISLAMIC INVESTORS BERHAD, MATCH FOUNDATION DAN PWC CONSULTING
27-10-2021
27 Oktober 2021 - Telah berlangsung mesyuarat penyelarasan bagi Majlis Pelancaran Dana Wakaf Pra-Ben...
SESI TEMU BUAL PENYELIDIKAN BERSAMA PELAJAR IJAZAH INCEIF
26-10-2021
26 Oktober 2021 - Telah berlangsung sesi temu bual bersama pelajar INCEIF mengenai kajian akademik '...
PEMBENTANGAN DANA WAKAF NASIONAL KEPADA YANG DIPERTUA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
22-10-2021
22 Oktober 2021 - Telah berlangsung sesi pembentangan Dana Wakaf Nasional di Mesyuarat Majlis MAIK y...
MESYUARAT PENYELARASAN HOTEL PANTAI PUTERI BERSAMA MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
21-10-2021
21 Oktober 2021 - Telah berlangsung mesyuarat penyelarasan bersama Majlis Agama Islam Melaka yang di...
WEBINAR WAKAF 2021 PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG : "WAKAF TUNAI? HABAQ MAI SAT LAGU MANA TU?"
20-10-2021
20 Oktober 2021 – Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) bersama Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dan M...
PEMBENTANGAN CADANGAN PENUBUHAN DANA WAKAF NASIONAL OLEH YAYASAN WAQAF MALAYSIA DALAM MESYUARAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM) KALI KETIGA 2021
17-10-2021
17 Oktober 2021 - Telah berlangsung sesi pembentangan Cadangan Penubuhan Dana Wakaf Nasional di dala...

Kongsi Kongsi