HOTEL-HOTEL WAKAF
Maklumbalas dan Aduan Hotel-hotel di bawah Pengurusan Yayasan Waqaf Malaysia Untuk sebarang maklumbalas atau aduan berkaitan hotel-hotel di bawah pengurusan Yayasan Waqaf Malaysia, sila KLIK SINI

HOTEL SERI WARISAN (JAWHAR - MAIPk), TAIPING

Sebuah lagi hotel di bawah pengurusan YWM dikenali sebagai Hotel Seri Warisan (JAWHAR-MAIPk) yang bertaraf tiga bintang di atas sekeping tanah wakaf yang dipegang oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) di bawah nombor lot 2436, Hakmilik 44772, Mukim Bandar Taiping, Daerah Larut dan Ma ..

Maklumat lanjut

PUTERI BAY HOTEL MELAKA, TANJUNG KLING

Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), Jabatan Perdana Menteri telah memperuntukkan sebanyak RM25.6 juta di bawah Program Pembangunan Hartanah Wakaf, Rancangan Malaysia Kesembilan bagi membina sebuah hotel dikenali sebagai Puteri Bay Hotel Melaka yang bertaraf tiga bintang ..

Maklumat lanjut

THE GRAND PUTERI HOTEL, KUALA TERENGGANU

Hotel ketiga di bawah pengurusan YWM ialah The Grand Puteri Hotel di Jalan Masjid Abidin yang bertaraf tiga bintang di atas sekeping tanah wakaf yang dipegang oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) di bawah sekeping tanah wakaf yang dipegang di bawah Nombor Lot PT 3981, Nombor H ..

Maklumat lanjut

Kongsi Kongsi