Aktiviti
Program Seminar MADANI Bagi Mempromosikan Fungsi Bidang Teras Jabatan Wakaf Zakat & Haji (JAWHAR)
13-10-2023

Kuching, 13 Oktober 2023 - Cik Haidatul Azia binti Husin, Pengurus Bahagian Pemasaran dan Korporat YWM telah menghadiri Program Seminar MADANI Bagi Mempromosikan Fungsi Bidang Teras JAWHAR di IKMAS pada hari ini. Program anjuran bersama JAWHAR, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia - JAKIM , IKMAS dan YWM ini merupakan usaha sinergi bersama agensi di peringkat Persekutuan dalam usaha untuk memperkenalkan fungsi bidang teras JAWHAR terutama dalam meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai ibadah wakaf.

Salah satu slot pada program ini adalah taklimat wakaf yang telah disampaikan oleh Cik Haidatul Azia binti Husin, Pengurus Bahagian Pemasaran dan Korporat YWM yang bertajuk Wakaf, Satu Pelaburan Abadi.

Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pihak yang terlibat samada secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Semoga usaha murni para pemain industri wakaf dalam memperkasakan instrumen wakaf di negara kita dipermudahkan olehNya, insya-Allah.


Kongsi Kongsi