Aktiviti
Selamat Menyambut Hari Wanita Sedunia
08-03-2022

'Saksama Bersama'

Sempena sambutan Hari Wanita 2022, tema ini dipilih untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap kepentingan mencapai kesaksamaan bersama bagi memastikan potensi wanita dapat diupaya dan dioptimumkan demi menyediakan masa depan negara yang mampan.

Sesungguhnya wanita adalah ciptaan Allah SWT yang paling indah dimuka bumi ini. Oleh itu, hargai diri wanita yang diciptakan dengan pelbagai kebolehan ini.

Selamat Menyambut Hari Wanita Sedunia.


Kongsi Kongsi